Teemat

Aluevaaliteemani

Olen asunut Järvenpäässä pian parikymmentä vuotta ja minulla on kaksi nyt lukioikäistä poikaa. Lasten myötä minulle on tullut kokemusta eri terveydenhoitopalveluiden toimivuudesta niin lapsiperheen arjen, kuin töissäkäynnin osalta.

Yksi tavoitteeni on lisätä ennaltaehkäiseviä palveluita, joiden avulla vähennetään sosiaali- ja terveyspalveluiden tarvetta. Lisäisin mahdollisuuksien mukaan myös digitaalisia palveluita, joilla saavutettaisiin kustannussäästöjä alati kasvaviin sotekuluihin. Kehittäisin myös neuvolajärjestelmää, jossa perheitä tuettaisiin lapsiperhearjessa vielä enemmän. Myös koulussa tapahtuvat ikävuositarkastukset olisi hyvä tehdä laaja-alaisemmin, jolloin esimerkiksi yläkouluvaihetta ja jatko-opiskeluja silmällä pitäen lasten ja nuorten tuen tarvetta voisi kohdentaa paremmin syrjäytymisen ehkäisemiseksi.

Kuntavaaliteemani 13.6.2021 – rakastunut Järvenpäähän

Olen asunut täällä pian parikymmentä vuotta ja kiintynyt kaupunkiin syvästi. Tarinani lienee tuttu monelle muullekin tänne muuttaneelle. Järvenpää tarjoaa lapsiperheelle turvallisen ja miellyttävän kasvuympäristön sekä enemmän tilaa. Sijainti pääkaupunkiseudulla hyvien kulkuyhteyksien ääressä mahdollistaa samalla työssäkäynnin pääkaupunkiseudulla. Kaksi lastamme ovat nyt aikuisiän kynnyksellä ja Järvenpäässä on ollut hyvä kasvaa.

Olen 42-vuotias tradenomi ja tuotepäällikkö. Vastaan kansainvälisessä autovuokraamossa lyhytaikaisen leasingin myynnistä ja kehittämisestä. Olen lähtöisin yrittäjäperheestä, tiedän mistä rahat ja hyvinvointi syntyvät. Järvenpäässä toimin kokoomuksen puheenjohtajana, mitä ennen olin yhdistyksen sihteeri. Minulle kokoomusaate ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen ovat sydämenasioita, panostan paljon vapaa-aikaani yhteisen hyvän rakentamiseen. Olen opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsen sekä varavaltuutettu.

Teen kaiken suurella sydämellä. Näin olen toiminut muun muassa politiikassa, kahden lukioikäisen pojan äitinä, työelämässä ja vanhempainyhdistyksissä. Sydämeni ja aatteeni ovat oikealla, koska arvostan yksilön vapautta päättää omista asioistaan kantaen samalla vastuuta läheisistään ja yhteiskunnasta. Yritykset tuovat toimeentuloa ja veroja luoden näin yhteiskuntaan vaurautta ja hyvinvointia. Toimintojen tulee olla tehokkaita ja näin koronan painaessa taloutta alas on hyvinvointia rakennettava uudelleen. Kahden lapsen äitinä minulle on erityisen tärkeää, että jätämme tuleville sukupolville sekä puhtaan ympäristön että vakaan talouden.

Minua kuvaillaan ystävälliseksi, helposti lähestyttäväksi ja yhteistyökykyiseksi. Toivon tukeasi matkallani Järvenpään kaupunginvaltuustoon. Lupaan olla ahkera, tehdä parhaani ja kehittää yhteistä kotikaupunkiamme. 

Paras kaupunki elää kaikenikäisenä

Järvenpää on hyvä paikka elää kaiken ikäisenä. Kaupunki tarjoaa monipuoliset palvelut ja välimatkat ovat lyhyet. Järvenpäässä luonto on lähellä ja upea Tuusulanjärvi keskellä kaupunkia. Kulttuuripalvelut ovat moninaiset ja ihmisten välinen yhteisöllisyys on vahvaa. Järvenpää on turvallinen paikka elää.

Minulle on tärkeää, että pidämme huolta lähiliikuntapaikoista ja ulkoilumahdollisuuksista, kaupunkia ei saa rakentaa niin tiiviisti, että lähiluonto häviää. Lähellä olevat liikuntapaikat mahdollistavat helpon liikkumisen ulkoilun muodossa. Tunnetusti liikunta parantaa terveyttä ja vähentää sairauksia.

Mitä pidempään ihminen pärjää kotonaan sitä inhimillisempää tämä on useimmiten hänelle sekä edullisempaa kaupungille, kun kalliita laitoksia tulee rakentaa vähemmän. Vanhuksia ei saa kuitenkaan unohtaa yksin kotiin, kotihoitoon on vastaavasti resurssoitava tarpeeksi henkilökuntaa. Lisääntyvien digitaalisten palveluiden kohdalla meidän tulee myös varmistaa niiden saavutettavuus. Kaikilla ei ole älykännykkää, tietokonetta tai nettiyhteyttä palveluihin päästäkseen. Myös omaishoitoon ja hoitajien jaksamiseen tulee kiinnittää huomiota.

Lupaan olla kaikenikäisten järvenpääläisten tavoitettavissa ja asialla.

Järvenpäästä Suomen paras etätyökaupunki – ja lisää työpaikkoja

Koko maailmaa koetelleen pandemian myötä on etätyön tekeminen kasvanut voimakkaasti. Toimenkuvan salliessa on töitä tehty enenevissä määrin kotoa käsin. Tämä on muuttanut työn tekemisen tapoja osin pysyvästi, näin uskon. Etätyön tekemisessä on paljon hyötyjä niin työntekijälle itselleen, yritykselle kuin ympäristölle työmatkaliikenteen vähentyessä. Työssäkäyntialue on Järvenpäästä katsottuna laaja koskien koko pääkaupunkiseudun. Järvenpään olisi hyvä hyödyntää tämä mahdollisuus ja tukea osaltaan esimerkiksi kaavoituksen ja yrityksille tarjottavien toimitilojen kautta etätöiden tekemistä. Sijaintimme pääkaupunkiin nähden on optimaalinen. Radanvarsikaupunkina ja moottoritien varressa meillä on kaupungista helpot liikenneyhteydet eri puolelle Suomea.

Työpaikka Järvenpäässä hyödyttää niin työntekijää kuin työnantajan yritystä. Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi sekä vankemmin yrityksessä, joka arvostaa häntä. Työpiste Järvenpäässä on varmasti edullisempi kuin Helsingissä. Kaupunki ja yrityksemme hyötyvät myös tästä esimerkiksi työpaikkalounaiden kautta ja toivottavasti yhä enemmän Järvenpäähän keskittyvien ostostemme ansiosta. Yritykset taas hyötyvät pienempinä toimitilakuluina, jotka ovat ainakin Helsingissä suhteellisen isoja. Työntekijä hyötyy lähellä tekemästään työstä ennen kaikkea ajallisesti – työmatkoihin menee helposti tunti pari päivässä.

Järvenpäässä palvelut ja luonto ovat lähellä. Joustavissa etätöissä on mahdollista myös käydä vaikka hiihtämässä keskellä päivää tai asioimassa virastossa, nämä sujuvat Järvenpäässä huomattavasti nopeammin kuin Helsingissä.

Järvenpään on myös entistä kunnianhimoisemmin tavoiteltava kaupunkiimme uusia yritysten toimipaikkoja. Hyvät yhteytemme, koulutettu väestömme ja lähellä olevat palvelut tekevät Järvenpäästä poikkeuksellisen houkuttelevan paikan yrityksille.

Lupaan edistää Järvenpään kehittymistä Suomen parhaaksi etätyökaupungiksi ja Järvenpään työpaikkojen lisäämistä.

Nuorten Järvenpää

Minulla on kaksi lukioikäistä poikaa, jotka ovat kasvaneet koko elämänsä Järvenpäässä. Näimme vanhempina Järvenpäässä paljon hyvää ajatellen heidän lapsuuttaan ja nuoruuttaan. Järvenpää on turvallinen, sopivan kokoinen ja lyhyiden välimatkojen kaupunki. Lähikouluun on lyhyt matka, samoin harrastuksiin. Järvenpäässä on vielä perinteistä kylähenkeä, jota pidän myös hyvänä. Koen, että tällä on merkitystä myös koulukiusaamisen ehkäisyssä. Yhteisöllisyys ennaltaehkäisee ulkopuolisuuden tunnetta. Järvenpää mahdollistaa sijaintinsa myötä myös laajat harrastusmahdollisuudet sijaitessaan lähellä pääkaupunkia.

Vankin ammattitaitoni kuntapolitiikassa on lasten ja nuorten asioissa. Olen toiminut reilut 10 vuotta useammassa vanhempainyhdistyksessä puheenjohtajana sekä myös kuntatason yhdistyksessä, joka kerää paikalliset vanhempainyhdistykset yhteen. Olen opetus- ja kasvatuslautakunnan jäsenenä tehnyt myös paljon työtä järvenpääläisten lasten ja nuorten tulevaisuuden hyväksi.

Lupaan jatkaa työtä lasten ja nuorten eteen sydämelläni.

Oppilaille yksilölliset oppimispolut

Minulle on tärkeää, että oppimisessa huomioidaan oppilaan yksilölliset vahvuudet ja kehittämistarpeet. Tämä on yksi merkittävimmistä kehityssuunnista nykyaikaisessa oppimisessa ja pedagogiikassa. Tällöin oppilas kohdataan yksilönä isosta oppilasryhmästä huolimatta. Se, että kaikki laitetaan samaan muottiin ei palvele pidemmän päälle ja on siinä vaiheessa myös kallista. Olemme kaikki yksilöitä ja erityisesti kasvun vaiheessa meidän kannattaa tukea lasten ja nuorten yksilöllistä oppimista.

Toimintatavassa on hyötyjä myös haasteiden kohdalla. Nykyään kouluissa on paljon erilaisia tukimuotoja sekä moniammatillista yhteistyötä. Näillä löydetään usein jokaista oppilasta hyödyttävät tukimuodot. Meidän tulisi tavoitella syrjäytymisen ennaltaehkäisyä ja sitä, että kaikilla nuorilla olisi toiselle asteelle siirtyessä hyvät edellytykset jatko-opinnoille. Tähän panostus on tarpeen aloittaa jo varhaiskasvatusvaiheessa, jolloin luodaan hyvä perusta lapsen hyvinvoinnille ja kehitykselle. Tällöin alkaa työ, jossa tuetaan lapsen oppimisen edellytyksiä ja elinikäistä oppimista.

Lupaan panostaa siihen, että ihmisten yksilöllisyys huomioidaan elämän kaikissa vaiheissa.

Panostetaan perheiden ennaltaehkäiseviin tukipalveluihin

Lapsiperheet kohtaavat kasvatustyössään monenlaisia kysymyksiä ja haasteita. Huoltajia ei saa jättää vaikeuksineen yksin tai luoda ympäristöä, jossa on paineita selvitä ongelmista omin neuvoin. Perheitä tukevat hyvät ennaltaehkäisevät ja varhaiset tukipalvelut. Palveluiden ajanmukaisuus ja helppo saatavuus on tärkeää. Moni kokee saavansa paljon hyötyä jo pelkästä vertaistuesta esimerkiksi lapsen ollessa pieni. Valvotut yöt yhdistettynä kasvatustyön sitovuuteen vaativat vanhemmilta paljon.

Muiden vastaavassa tilanteessa olevien vanhempien kohtaaminen on tärkeää. Kaupunki voi tarjota erilaisia kerhoja ja tapaamismuotoja ja saada vanhemmat näin yhteen. Mieltä painavien kysymyksien kohdatessa on myös hyvä, että kaupunki tarjoaa perheille helposti lähestyttäviä palveluita ja ammattilaisia. Kasvatustyötä tukevat myös kaupungin laadukkaat varhaiskasvatuspalvelut ja sen eri muodot, jolloin perheet voivat päättää heille sopivasta hoitomuodosta. Lapsiperheitä ei siten saa jättää kasvatustyössä yksin. Mitä enemmän meillä on lähellä toisia turvallisia aikuisia sekä ammattilaisia voimme yhdessä toisiimme tukeutuen kasvattaa lapsemme ja saada myös apua sitä tarvitessamme.

Lupaan tehdä työtä sen eteen, että yksikään vanhempi ei jäisi yksin.

Sydän oikealla

Minulle sydän on oikealla. Ajattelen näin sekä aatteellisesti – uskon liberaaliin oikeistolaisuuteen, jossa kunnioitamme yksilöä ja kannustamme ihmisiä toimintaan.

Toisaalta ajattelen niin, että kun kohtaan toisen ihmisen – hänen sydämensä on minuun nähden oikealla. Haluan nähdä asiat myös toisen ihmisen silmin.