Vanhempaintoiminta tukee kuntien kasvatus- ja opetuspalveluita

Julkaistu:

Osallistuin hiljattain yläkoulun vanhempainyhdistyksen vuosikokoukseen.

Kokous päätti osaltani pitkän jakson järvenpääläisissä vanhempainyhdistyksissä. Lähdin reilut 12 vuotta sitten puolivahingossa päiväkodin vanhempainkerhon kokoukseen. Kokous oli selvästi antoisa, koska
innostuin siitä niin paljon. Toiminta vei mukanaan ja olin lopulta useamman vuoden puheenjohtajana niin alakoulun kuin yläkoulun vanhempainyhdistyksissä, sekä puheenjohtajana myös kunnallisessa, paikalliset vanhempainyhdistykset yhdistävässä Järvenpään Vanhempainverkostossa.


Tavoitteena vanhempaintoiminnassa on yleensä yhteistyö koulun henkilökunnan kanssa, sekä tarjota vanhemmille kasvatuskumppanuutta ja vertaistukea, unohtamatta varainkeruuta lasten hyväksi. Itse koin yhteistyön koulun kanssa tärkeäksi. Oma tapani tuoda vanhempien ääni kuuluviin oli eteenpäin katsova ja kouluarkea kehittävä, eikä epäkohtia etsimällä etsivä tai valituksen äänitorvena toimiminen. Yhteistyö ja tuki koulun henkilökunnalle osoittautui useimmiten arvokkaaksi. Koulu tarvitsee meitä ja pelaamme samalla puolella. Vanhempaintoiminnalla on tämän ohella paljon muitakin hyviä vaikutuksia niin lasten kuin vanhempien kouluarkeen. Yhteisöllisyyden lisääminen ennaltaehkäisee ulkopuolisuuden tunnetta.
Vanhempaintoiminta yhdistää perheitä, tekee lapset ja vanhemmat toisilleen tutummiksi ja luo yhdessä tekemisen mahdollisuuksia. Uskon, että myös isoissa kouluyhteisöissä voidaan tätä toimintaa kehittämällä ja ylläpitämällä saada aikaan yhteistyötä perheiden välille. Lähentämällä perheitä vähenee ulkopuolisuuden tunne myös lapsilla ja tämä taas osaltaan vähentää esimerkiksi kiusaamista.


Verkostoituminen muihin vanhempiin ja vertaistuki kasvatustyössä tuovat myös mukanaan paljon hyvää ja tämän moni vanhempi kokee antoisaksi. Myös koulun kanssa yhdessä tehty vaikuttamistyö lisää jokaisen mahdollisuuksia vaikuttaa lasten arkeen sekä lisää osallisuutta osaltaan. Kaikki nämä vaikutukset tukevat perheiden arkea ja ovat moniulotteisia sekä pitkälle ulottuvia – näin voin kokemuksesta sanoa. Kannustankin kaikkia lähtemään toimintaan mukaan.

Tiia Östberg
varavaltuutettu
Järvenpään Kokoomus ry:n puheenjohtaja

Lisää julkaisuja

10/02/2021

Tule mukaan vaikuttamaan

Järvenpää on kehittynyt viime vuosina valtavasti. Meillä on rakennettu paljon ja suurin hankkeemme on par aikaa työn alla.